Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi
 
 
 


Kazancı
Hukuk Araştırmaları
DergisiNisan 2015
 
 
 


İmar Planı Yoluyla Kamulaştırmasız El Atma
(Karar İncelemesi-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.12.2010 tarihli, 2010/651 K. Sayılı Kararı)

 
 
 
 

Prof. Dr. Turan YILDIRIM

1- İmar Kanunu düzenlemesi ve ortaya çıkan sorun
İmar Kanununun 10.maddesine göre belediyeler, imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlamakla yükümlüdürler. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılmaktadırlar. Kanun, beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerlerin, ilgili kamu kuruluşları tarafından beş yıllık program süresi içinde kamulaştırılmasını emretmektedir. 10.maddeye göre, bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulmalıdır.


 
İmar Kanununun 10.maddesi, Anayasanın 35.maddesine uygun olarak, imar planlarında kamu hizmeti tesislerine ayrılan özel mülkiyete konu taşınmazların, en geç beş yıl içinde kamulaştırılmasını düzenlemiştir. Ancak mülkiyet hakkı ile kamu yararı arasında Kanunun kurduğu denge, idarenin uygulamasıyla bozulmaktadır. En geç beş yıllık program süresi içinde kamulaştırılması gereken taşınmazlar, bu sürenin geçmesine rağmen kamulaştırılmamakta; imar planı değiştirilmediği için taşınmaz sahipleri, mülkiyet haklarını kullanmaktan mahrum edilmektedirler. Örneğin aşağıda değinilecek olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararına konu olan uyuşmazlıkta,1978 senesinden itibaren nazım imar planında ilkokul alanı olarak ayrılmasına rağmen ilkokul yapılmayan bir taşınmaz söz konusudur. Bu taşınmazın sahipleri, 30 seneyi aşkın bir süredir mülkiyet haklarını kullanamamaktadırlar.


Dergideki Diğer Yazılar


 


Mail adresiniz
 
Arkadaşınızın Mail Adresi
 
Lütfen tüm alanları doldurunuz
 
 
/
 Kazancı Kitap A.Ş.
 src=/upload/MakaleniYayinlat.jpg
   
 
© 2004 www.kazancidergisi.com - Her Hakkı Saklıdır.
Bu site Kaleydoskop Dijital Ajans tarafından hazırlanıyor.