Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi
 
 
 


Kazancı
Hukuk Araştırmaları
DergisiNisan 2015
 
 
 


Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyeti kazanılması şartları ışığında 19 ocak 2007 tarihli Yargıtay içtihadı birleştirme kararının değerlendirilmesi

 
 
 
 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erdem
Dr. Aslı Makaracı


 
Çalışmamızın konusu olan İçtihadı Birleştirme Kararı, Medeni Kanun 713. maddede öngörülen olağanüstü (kazandırıcı) zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılmasına yönelik olarak, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak açılan ve kazanma için öngörülen 20 yıllık sürenin dolmaması nedeniyle reddedilen ve kesinleşen davanın niteliğine ve zilyetliğe etkisine ilişkindir.

Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak açılan ve kazanma için öngörülen 20 yıllık sürenin dolmaması nedeniyle reddedilen ve kesinleşen tescil davasının, ilk davada eksik kalan sürenin tamamlanmasından sonra açılan ikinci tescil davası bakımından çekişme sayılıp sayılmayacağı, içtihatları birleştirmenin konusunu oluşturmaktadır.

Çalışmamızda, bu kararın vardığı sonuçlar ve gerekçelerini irdeleyeceğiz. Bu kapsamda, öncelikle İçtihadı Birleştirme Kararını özetleyerek verecek, daha sonra karara karşı oy yazısı ile itiraz eden Sayın Hâkim’in görüşlerini belirteceğiz. Akabinde karara konu olan kurumu (MK m. 713) genel hatlarıyla anlatacak ve kararın sonuç ve gerekçelerini tartışacağız.Dergideki Diğer Yazılar 

 


Mail adresiniz
 
Arkadaşınızın Mail Adresi
 
Lütfen tüm alanları doldurunuz
 
 
/
 Kazancı Kitap A.Ş.
 src=/upload/MakaleniYayinlat.jpg
   
 
© 2004 www.kazancidergisi.com - Her Hakkı Saklıdır.
Bu site Kaleydoskop Dijital Ajans tarafından hazırlanıyor.