Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi
 
 
 


Kazancı
Hukuk Araştırmaları
DergisiNisan 2015
 
 
 


Veraset ve intikal vergisinde muafiyet ve istisnalar

 
 
 
 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA

 
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (VİVK) 8 Haziran 1959’da TBMM tarafından kabul edilmiş ve 15 Haziran 1959’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) Türk vergi sisteminde servetin vergilendirilmesini hedeflemiş olup ancak belli koşullar altında ivazsız intikalleri vergilendirmektedir. VİV’nin toplam vergi gelirleri içindeki payı %1 civarında olduğu bilinmektedir. Yani iyi bir vergi hasılatı üreten kaynak olarak gözükmemektedir. Bunun başlıca sebebi vergiyi doğuran olayın sık ve geniş kapsamlı olmadığını gösterebiliriz. Ayrıca bu vergi hasılatının düşük olmasında iki elemanlı ve iki tarifeli bir vergilendirme tarifesine sahip olmasını da gösterebiliriz. Şöyle ki veraset yolu ile intikal eden değerlerin vergilendirme oranı ilk dilim 150.000 YTL için %1 iken sağlararası intikal eden bir değerin vergilendirme oranı %10 olabilmektedir. Bu oran farkı da dilimler yükseldikçe azalmaktadır (Bkz. VİVK, m.16). Bu durumda VİV’nin meylinin ölüme bağlı tasarruflara kaydığını tahmin edebiliriz.

Toplam vergi hasılatı içindeki payının ihmal edilebilirliğine rağmen bu verginin alınmasının devam edilmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Örneğin kişilerin ivazlı ya da ivazsız olsun malvarlığında ve ödeme gücünde meydana gelen artışı gösterebiliriz. Bilindiği üzere iyi bir vergilendirme tekniğinde ödeme gücünde meydana gelen artışın kavranması esastır. Örneğin Danıştay verdiği bir kararda bedeli taksitler halinde ödenmek üzere 12 yaşındaki çocuk adına satın alınan taşınmaz için baba tarafından yapılan her bir taksit ödemesinin ayrı birer ivazsız intikal olarak kabulü gerekeceği hakkında karar vermiştir .

Veraset ve İntikal Vergisi iki ayrı ayrı vergi değildir. Her ikisinin de uygulandığı bir vergidir. Bir kişinin malvarlığında ve ödeme gücünde meydana gelen artışın nerden kaynaklandığına bakılır. Acaba meydana gelen ivazsız intikal ölüme bağlı bir ilişkiden mi yoksa sağlar arası bir ilişkiden mi? Her ikisinden de mümkün olabilir. Bu durumda saptama yapılarak ya verasete ilişkin vergi tarifesi uygulanır ya da intikale ilişkin vergi tarifesi uygulanacaktır. Türkiye’de veraset yolu ile vergilendirmede verginin matrahını “miras payları” oluşturmaktadır

Bu çalışmada VİV’inde muafiyet ve istisnalar ele alınmıştır. Konuya geçilmeden önce konunun açıklanmasında önemli bulunan kavram ve kurumlara yer verilmiştir. Yine konuya ilişkin Danıştay kararlarını da yer verilmiştir.Dergideki Diğer Yazılar


 


Mail adresiniz
 
Arkadaşınızın Mail Adresi
 
Lütfen tüm alanları doldurunuz
 
 
/
 Kazancı Kitap A.Ş.
 src=/upload/MakaleniYayinlat.jpg
   
 
© 2004 www.kazancidergisi.com - Her Hakkı Saklıdır.
Bu site Kaleydoskop Dijital Ajans tarafından hazırlanıyor.