Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi
 
 
 


Kazancı
Hukuk Araştırmaları
DergisiNisan 2015
 
 
 


6570 Sayılı Kanunun uygulama alanı ve kira bedelinin sınırlandırılması

 
 
 
 

Alper ÖZBOYACI

 
Bilindiği üzere, kira ilişkisi toplumumuzda çok sık rastlanan hukuki bir kurumdur. Bunun neticesinde teorik anlamda olduğu kadar uygulamasal anlamda da kiraya veren ve kiracı arasında birçok uyuşmazlık gündeme gelmektedir. Şüphesiz ki bu yoğun uyuşmazlık silsilesinin en can alıcı noktasını akdin tarafları arasında bağıtlanan bedel ilişkisi oluşturur.

Çalışmanın kapsamına girmeden önemle değinmek gerekir ki, BK.m.248 ve devamı, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un genel kapsamıdır. Özel kanun olduğu için 6570 sayılı kanun konut kiralarında öncelikle uygulama alanı bulur. 6570 sayılı kanun 1955 yılında yürürlüğü girmiştir. Aslında geçici nitelikli bir kanundur; fakat hâlâ yürürlüktedir. Bu kanunun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin 2. ve 3. maddeleri Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve yasama organına 6 ay süre verilmiş; fakat TBMM bu maddeler paralelinde yeni bir hüküm koymamıştır. Bilindiği üzere yasama organı, mahkeme içtihatlarını tatminkâr görürse yeni bir düzenleme yapma gereği duymaz; nitekim Yargıtay’ımız kira bedelinden doğan uyuşmazlıklarda kiracı ve kiraya veren arasında, ekonomik durumlarına göre kira bedelini adil şekilde dengelemeye çalışmıştır. Bu yüzden yasa koyucu 6570 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerini karşılayacak şekilde yeni hükümler düzenlememiştir. Ancak tasarıda Yargıtay içtihatları doğrultusunda bir düzenlemeye gidilmiştir.Dergideki Diğer Yazılar


 


Mail adresiniz
 
Arkadaşınızın Mail Adresi
 
Lütfen tüm alanları doldurunuz
 
 
/
 Kazancı Kitap A.Ş.
 src=/upload/MakaleniYayinlat.jpg
   
 
© 2004 www.kazancidergisi.com - Her Hakkı Saklıdır.
Bu site Kaleydoskop Dijital Ajans tarafından hazırlanıyor.