Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi
 
 
 


Kazancı
Hukuk Araştırmaları
DergisiNisan 2015
 
 
 


Çocuğun oyun ve dinlenme hakkı

 
 
 
 

Doç. Dr. Demet ÖZDAMAR C.Gamze SUCU

 
“Oyun”; çocuğun zihinsel, kültürel, sanatsal ve daha birçok açıdan gelişme-sine katkıda bulunan çok yönlü bir olgudur. Bu olgunun; “dinlenme” yani, zihinsel ve bedensel rahatlama ve uyku anlamındaki temel gereksinme kavramı ile iç içe geçen, yer yer kesişen bir anlamı da bulunmaktadır.
“Çocukların oyun ve dinlenme hakkı”nın; sosyal, psikolojik ve tıbbi yönleri yanında, hukuksal bir boyutu da karşımıza çıkmaktadır. Ancak; bugüne kadar “oyun ve dinlenme hakkı”, tanıdığımız ve düşündüğümüz diğer temel haklar yanında, esas olarak gözden kaçan, bazen de lüks bir hak olarak değerlendirilmiştir.
Oysa; Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. maddesinde düzenlenmiş olan oyun ve dinlenme hakkı, sözleşmeyi imzalayan taraf devletleri, bu konuda çeşitli yükümlülükler altına sokan bir hukuk kuralı haline getirilmiştir. Çocu-ğun oyun ve dinlenme hakkının; sözleşmeye imza koyan devletlerin hukuk sistem-lerindeki çok yönlü yansıması da, bu nedenle kaçınılmaz olacaktır. Özellikle; Medeni Hukuk, İş Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Eğitim ve Öğretim Hukuku gibi alanlarda, “çocuğun oyun ve dinlenme hakkı” ile ilgili çeşitli hukuki sorunlarla karşı-laşılacaktır ve halen de karşılaşılmaktadır.
İşte çalışmamızda; belirtilen bu sorunları daha ayrıntılı olarak ele almış ve çeşitli çözüm önerilerinde bulunmaktayız.Dergideki Diğer Yazılar


 


Mail adresiniz
 
Arkadaşınızın Mail Adresi
 
Lütfen tüm alanları doldurunuz
 
 
/
 Kazancı Kitap A.Ş.
 src=/upload/MakaleniYayinlat.jpg
   
 
© 2004 www.kazancidergisi.com - Her Hakkı Saklıdır.
Bu site Kaleydoskop Dijital Ajans tarafından hazırlanıyor.