Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi
 
 
 


Kazancı
Hukuk Araştırmaları
DergisiNisan 2015
 
 
 Editör’den not

 

Değerli Okuyucular,

Dergimizin yeni sayısında yazarlarımızın çalışmalarını ilginize sunuyoruz.

Prof. Dr. H. Tamer İNAL, çalışmasında kişilik hakları, özel hayatın gizliliği, gizliliğin ihlâli, hukuka aykırılık, basın yolu ile kişilik haklarına saldırı, kişinin sesinin ve görüntüsünün gizlice filme çekilmesi konularını anlatmıştır.

Doç. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA, çalışmasında vergi hatası ve düzeltme işleminin hukuki mahiyetini araştırmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Cafer Eminoğlu, çalışmasında ticaret sicili; ticaret sicil memuru; emredici hükümler ilkesi; şirket sözleşmesine uygunluk incelemesi konularını incelemektedir.

Araş. Gör. Ümit GÜVEYİ, Türk Elektrik Piyasası Üzerine Bazı Düşünceler: Genel Hukuki Bir Yaklaşım çalışmasını sunmuştur.

Soner ALTAŞ, Belediyelerin İştirak Ettikleri Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapma ve Yıllık Faaliyet Raporu Düzenleme Yükümlülükleri çalışmasını sunmuştur.

Dr. İlker KARA, çalışmasında önce genel olarak bilişim, bilişim sistemi ve bu alanla ilgili önemli kavramları açıklamış, bilişim alanında ve bilişim sistemine karşı suçlar TCK’nın 243-246 maddeleri mevcut haliyle ele alarak maddenin uygulamasında yaşanan aksaklıklar ile konu hakkında çözüm önerileri sunmuştur.

Dergimizin bu sayısında yer alan yazıların okuyucularımıza ve tüm hukuk camiasına faydalı olmasını temenni ederiz, önümüzdeki sayılarda buluşmak üzere.

Prof. Dr. Tamer İNAL
 
/
 Kazancı Kitap A.Ş.
 src=/upload/MakaleniYayinlat.jpg
   
 
© 2004 www.kazancidergisi.com - Her Hakkı Saklıdır.
Bu site Kaleydoskop Dijital Ajans tarafından hazırlanıyor.